Contact

Deze zondagmiddag vol muziek is een initiatief van Linda Smeets van zangschool “Zang en Co” en popcoördinator Sander Hoeben.

Zang en Co
De zangschool Zang en Co is in 2010 opgericht door Linda Smeets en heeft een locatie in Weert én in Den Haag.
Er zijn een aantal docenten werkzaam binnen de school. Iedereen is breed opgeleid, maar heeft ook zijn eigen specialisme waardoor zee zanglessen in een groot scala aan muziekstijlen kunnen aanbieden.
Meer informatie: http://www.zangenco.nl

Sander Hoeben
Sinds 2018 als popcoördinator actief binnen de popsector in Weert. Hij treedt op als verbinder tussen deze verschillende groepen/organisaties en fungeert als aanspreekpunt.
De popcoördinator brengt samenwerkingen tot stand tussen culturele instellingen, onderwijs, muzikanten en ook commerciële partijen. Het zichtbaar maken van het bestaande potentieel, maar ook het stimuleren en faciliteren van jong talent zijn belangrijke aandachtspunten.

Contact
Vragen of opmerkingen?
Richt dan een bericht via e-mail aan popcoordinator@debosuil.nl en/of info@zangenco.nl

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer info volgt